ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Αιολική ενέργεια

H ενέργεια των ανέμων χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο από πολύ παλιά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ανεμόμυλοι άλεσης σιτηρών του περασμένου αιώνα.

Σήμερα, με ειδικές πανύψηλες διατάξεις με δύο ή τρία πτερύγια περιστρέφονται γεννήτριες που φορτίζουν μπαταρίες και καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες μικρών εγκαταστάσεων.