ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Υδροηλεκτρικός σταθμός

H ενέργεια από την πτώση ή ροή των υδάτων χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο από πολύ παλιά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι υδρόμυλοι άλεσης σιτηρών του περασμένου αιώνα.

Σήμερα, στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, σαν αυτόν που παρουσιάζεται, παράγεται ικανή ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών μιας ολόκληρης πόλης.