ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Πυρηνική ενέργεια

Στην παρουσίαση αυτή περιγράφεται η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο.

Η θερμότητα που εκλύεται από τη διάσπαση των πυρήνων του ραδιενεργού καυσίμου μετατρέπει το νερό σε ατμό, ο οποίος με τη σειρά του περιστρέφει ηλεκτρογεννήτριες.