ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο χωματερών

Σε αυτήν την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε πως αξιοποιείται ενεργειακά το βιοαέριο των απορριμμάτων παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης μιας περιοχής.

Η χρήση καυσίμων που ρυπαίνουν λιγότερο την ατμόσφαιρα συντελεί στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.