ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Πηγές του διοξειδίου του άνθρακα

Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται κατά την αναπνοή των ζωικών και φυτικών οργανισμών, αλλά και από την αποσύνθεσή τους. Είναι από τα βασικά προϊόντα της καύσης των καυσίμων σε εργοστάσια και μέσα μεταφοράς.

Φυσικές πηγές διοξειδίου του άνθρακα αποτελούν οι αυθόρμητες πυρκαγιές των δασών και οι ηφαιστειακές εκρήξεις.