ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης στα φυτά

Σε αυτή την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δύο βασικά στάδια στα οποία πραγματοποιείται η φωτοσύνθεση. Θα δείτε ότι στο πρώτο στάδιο, το στάδιο των φωτεινών αντιδράσεων, γίνεται η διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο. Στο δεύτερο στάδιο, το στάδιο των μη φωτεινών αντιδράσεων, σχηματίζονται τα σάκχαρα.

Κατά τη διάρκεια ενός έτους παράγονται περίπου 150 δισεκατομμύρια τόνοι σακχάρων και 160 δισεκατομμύρια τόνοι οξυγόνου. Αντιλαμβάνεστε, τώρα, τη σημασία της φωτοσύνθεσης για τη ζωή;