ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
Η θέση των αλκαλίων στον Περιοδικό Πίνακα

Η ηλικία και τα ονόματα των αλκαλίων

Body
Τα αλκάλια, τα στοιχεία δηλαδή της 1ης ομάδας του Περιοδικού Πίνακα, φαίνεται να έχουν ονόματα με αραβικές, λατινικές και ελληνικές ρίζες.

Τα πρώτα από τα αλκάλια που έγιναν γνωστά ήταν το νάτριο και το κάλιο το 1807. Οι επιστήμονες που τα ανακάλυψαν τους έδωσαν ονόματα από αραβικές, ελληνικές και λατινικές λέξεις, όπως φαίνεται παρακάτω.

Λίθιο

3
Li
Λίθιο
Lithium
6.94
Ανακαλύφθηκε από τον Arfwedson το 1817. Ονομάστηκε από την Ελληνική λέξη Λίθος.

Νάτριο

11
Na
Νάτριο
Sodium
22.990
Ανακαλύφθηκε το1807 από τον Davy. Ονομάστηκε από τη Λατινική λέξη natrium. Το όνομα Sodium στις λατινογενείς γλώσσες οφείλεται στο ότι αποτελεί το συστατικό στοιχείο της σόδας.

Κάλιο

19
K
Κάλιο
Potassium
39.098
Ανακαλύφθηκε από τον Humphrey Davy το 1807. Ονομάστηκε από την αραβική λέξη για τη στάχτη al-qali, επειδή βρίσκεται στις στάχτες των φυτών ή από τη Λατινική λέξη kalium.Το αγγλικό όνομα είναι Potassium από την κυριότερη ένωσή του την ποτάσα.

Ρουβίδιο

37
Rb
Ρουβίδιο
Rubidium
85.468
Ανακαλύφθηκε από τον William Ramsey το 1861. Ονομάστηκε από την Λατινική λέξη rubidus (κόκκινο βαθύ) από το χρώμα της ακτινοβολίας που προκαλεί.

Καίσιο

55
Cs
Καίσιο
Caesium
132.91
Ανακαλύφθηκε από τον Fustov Kirchoff το 1860. Ονομάστηκε από την Λατινική λέξη caesius (γαλάζιο του ουρανού) από το χρώμα της ακτινοβολίας που προκαλεί.

Φράγκιο

87
Fr
Καίσιο
Francium
(223)
Ανακαλύφθηκε το 1939 από την Marguerite Perey. Ονομάστηκε έτσι από το όνομα της Γαλλίας (France) πατρίδας της Marguerite Perey.