ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Ιδιότητες διοξειδίου του άνθρακα

Σε αυτό το πείραμα εισάγονται σε δύο κυλίνδρους που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα ένα αναμμένο ξύλο και καιόμενο μαγνήσιο.

Παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις η καύση σταματά εφόσον το διοξείδιο του άνθρακα δε συντηρεί την καύση.