ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Επίδραση του υδροχλωρικού οξέος σε μάρμαρο

Σε αυτό το πείραμα προστίθεται διάλυμα υδροχλωρικού οξέος σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει τριμμένο μάρμαρο, που είναι ένα ανθρακικό άλας του ασβεστίου (CaCO3). Παρατηρείται αντίδραση και παραγωγή αερίου.

2HCl + CaCO→ CaCl2+ Η2Ο + CO2

Το αέριο που παράγεται είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), αφού θολώνει το ασβεστόνερο.