ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα

Στο πείραμα αυτό διαβιβάζεται σε ασβεστόνερο (υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου) ο αέρας που εκπνέουμε.

Παρατηρούμε ότι το διάλυμα θολώνει έντονα λόγω της αντίδρασης του διοξειδίου του άνθρακα με το υδροξείδιο του ασβεστίου.