ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Προσδιορισμός διαλυτότητας στερεών ουσιών στο νερό

virtual lab

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την εφαρμογή του Εικονικού Εργαστηρίου CHEMNOESIS-Solubility.exe.

Η εφαρμογή είναι συμβατή με λειτουργικό Windows.

Λήψη Εφαρμογής (5.7 mb)
Περιγραφή Εργαστηρίου
Πείραμα 1

Περιγραφή του εικονικού εργαστηρίου

Στο εικονικό εργαστήριο με αντικείμενο τον προσδιορισμό της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά στερεών ευδιάλυτων ουσιών και νερό, ένα ποτήρι, έναν ηλεκτρονικό ζυγό και μια ράβδο.

Η εκτέλεση των πειραμάτων που προτείνονται θα σας βοηθήσεινα εξοικειωθείτε με την έννοια της διαλυτότητας των ουσιών στο νερό και να εξασκηθείτε στην εύρεση της διαλυτότητας των ουσιών στο νερό.

Για να βρείτε τη διαλυτότητα μιας ουσίας στο νερό προσθέστε στο ποτήρι 100 g. Στη συνέχεια ζυγίστε στην ύαλο μια ποσότητα ουσίας (π.χ. 5 g) και προσθέστε την στο νερό. Αναδέψτε μέχρι να πληροφορηθείτε από τον πίνακα αν αυτή η ποσότητα της ουσίας διαλύθηκε ή όχι.

Αν η ποσότητα διαλύθηκε, ζυγίστε και προσθέστε και άλλη ποσότητα ουσίας. Αναδέψτε και δείτε αν διαλύθηκε. Συνεχίστε τις προσθήκες μικρών ποσοτήτων (π.χ. 1 g) μέχρι να μη διαλύεται άλλη ποσότητα της ουσίας.

Η διαλυτότητα της ουσίας είναι το μέγιστο βάρος της ουσίας που διαλύεται σε 100 g νερού.

Μπορείτε να επαναλάβετε ένα πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο σε άδειο ποτήρι αδειάζοντάς το στη φιάλη συλλογής αποβλήτων.

Οδηγίες

  1. Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης 100g νερού.
  2. Ζυγίστε στην ύαλο μια ποσότητα αλατιού (π.χ. 5 g) και προσθέστε την στο νερό.
  3. Αναδέψτε μέχρι να πληροφορηθείτε από τον πίνακα ότι το αλάτι διαλύθηκε.
  4. Συνεχίστε τις προσθήκες μικρών ποσοτήτων (π.χ. 1 g) μέχρι να μη διαλύεται άλλη ποσότητα αλατιού.
  5. Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα τη διαλυτότητα του αλατιού, δηλαδή το μέγιστο βάρος του αλατιού που διαλύεται σε 100 g νερού.
  6. Επαναλάβετε το πείραμα για το υπερμαγγανικό κάλιο και τον θειικό χαλκό

Πίνακας καταγραφής και επαλήθευσης αποτελεσμάτων

ΟΥΣΙΑ
ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ
(g ουσίας σε 100 g νερού)
 
Αλάτι
 
 
Υπερμαγγανικό κάλιο
 
 
Θειικός χαλκός
 
 
Επαλήθευση
 
Εμφάνιση σωστών