ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

H δομή του διαμαντιού

Στην παρουσίαση αυτή φαίνεται η δομή του διαμαντιού και συγκεκριμένα η διάταξη στο χώρο των ατόμων του άνθρακα.

Σε αυτήν τη χαρακτηριστική δομή οφείλονται όλες οι ιδιότητες του διαμαντιού όπως η σκληρότητά του, η διαύγεια και λαμπρότητά του.