ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

H δομή του γραφίτη

Στην παρουσίαση αυτή φαίνεται η δομή του γραφίτη και συγκεκριμένα, η διάταξη στο χώρο των ατόμων του άνθρακα.

Σε αυτήν τη χαρακτηριστική δομή οφείλονται όλες οι ιδιότητες του γραφίτη, όπως η μαλακότητά του, το χρώμα του και η ιδιότητά του να "γράφει".