ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Πώς σχηματίστηκαν οι γαιάνθρακες;

Σε αυτή την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχηματισμό των γαιανθράκων κατά την τριτογενή και τεταρτογενή γεωλογική περίοδο, από φυτικούς κυρίως οργανισμούς.

Το κάρβουνο δημιουργήθηκε στη γη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια όταν μεγάλες εκτάσεις με πλούσια βλάστηση καταπλακώθηκαν από διάφορα πετρώματα. Εκεί, λόγω υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, χωρίς την παρουσία του αέρα, τα διάφορα φυτά υπέστησαν απανθράκωση και μετατράπηκαν σε γαιάνθρακες.