ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Oι βάλτοι και το μεθάνιο

Αν επισκευθούμε ένα βάλτο... ανακατεύοντας το νερό παρατηρoύμε ότι εκλύεται αέριο.

Μπορούμε να συλλέξουμε το αέριο σε έναν ανεστραμένο σωλήνα και να το αναφλέξουμε. Θα καεί όπως το μεθάνιο στο πείραμα καύσης.

Το αέριο που εκλύεται είναι πράγματι το μεθάνιο και προέρχεται από την αποσύνθεση των φυτών στα νερά του βάλτου.