ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
Το νερό στη φύση

Το νερό στη φύση

Body
Το νερό απαντάται στη φύση με τρεις φυσικές καταστάσεις.

Το νερό στη φύση το συναντάμε και με τις τρεις φυσικές καταστάσεις:

  1. στερεό: πάγος, χαλάζι, χιόνι, πάχνη
  2. υγρό: θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, πηγές
  3. αέριο: υδρατμοί

Οι Θάλασσες, οι λίμνες και τα ποτάμια, αποτελούν τα επιφανειακά νερά. Ένα μεγάλο μέρος νερού συγκρατείται από το έδαφος και το υπέδαφος και έτσι σχηματίζονται τα υπόγεια νερά. Από τα υπόγεια νερά τροφοδοτούνται τα πηγάδια και αναβλύζουν οι πηγές. Τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά συνιστούν την υδρόσφαιρα. Νερό υπάρχει και στην ατμόσφαιρα ως υγρασία και νέφη, που δημιουργούνται από την εξάτμιση των επιφανειακών νερών στην ξηρά και τη θάλασσα.

649579099
Στερεό, υγρό και αέριο νερό

Το νερό αποτελεί το κύριο συστατικό των ζωντανών οργανισμών, τόσο των φυτών όσο και των ζώων. Στο ανθρώπινο σώμα το ποσοστό του νερού αποτελεί το 67%. Για να διατηρείται σταθερό αυτό το ποσοστό πρέπει ο άνθρωπος να λαμβάνει καθημερινά περίπου 2 λίτρα για να αναπληρώνει το νερό που χάνει με διάφορους τρόπους. Απώλεια νερού χωρίς αναπλήρωση συνεπάγεται σοβαρές βλάβες στην υγεία του οργανισμού (αφυδάτωση) που αν ξεπεράσει το 20% προκαλούνται μη αντιστρεπτές βλάβες στον οργανισμό που τελικά φέρνουν το θάνατο. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει 60 – 70 περίπου ημέρες χωρίς τροφή αλλά όχι παραπάνω από 10 ημέρες χωρίς νερό!

Ακόμα και στον ανόργανο κόσμο το νερό δεν σπανίζει. Έγκλειστο σε ορυκτά ως κρυσταλλικό νερό συμμετέχει στη διαμόρφωση των κρυσταλλικών τους συστημάτων, όπως στους κρυστάλλους του ένυδρου θειικού χαλκού, δηλαδή της γαλαζόπετρας.

​​​​149802131
Κρύσταλλοι του ένυδρου θειικού χαλκού