ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Σταθμός βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Στο βίντεο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά στάδια καθαρισμού λυμάτων σε ένα σταθμό βιολογικού καθαρισμού.