ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Περιέχει το ρύζι νερό;

Στο απλό αυτό πείραμα μερικοί κόκκοι ρυζιού τοποθετούνται σε δοκιμαστικό σωλήνα και θερμαίνονται. Παρατηρούμε ότι στα τοιχώματα του σωλήνα συγκεντρώνεται νερό από τη συμπύκνωση των υδρατμών που προήλθαν από την αποβολή νερού κατά τη θέρμανση του ρυζιού.