ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
Οι φυσικές ιδιότητες των υλικών - Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης

Οι φυσικές ιδιότητες των υλικών - Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης

Έλεγξε τις γνώσεις σου σχετικά με τις φυσικές ιδιότητες των υλικών απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις