ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Καύση αλκοολών

Στο πείραμα αυτό καίγονται η μεθανόλη και η αιθανόλη. Πάνω από τις φλόγες των καύσεων κρατάμε για λίγο ένα γυάλινο δίσκο βρεγμένο με ασβεστόνερο, δηλαδή διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου και έναν όμοιο στεγνό δίσκο.

Και στις δύο περιπτώσεις στο δίσκο με το ασβεστόνερο σχηματίζεται στερεό ανθρακικό ασβέστιο από την αντίδραση του υδροξειδίου του ασβεστίου με το διοξείδιο του άνθρακα που προκύπτει από τις καύσεις. Στο στεγνό δίσκο εμφανίζεται το δεύτερο προϊόν της καύσης, το νερό.

Γνωριμία με τα Μόρια