ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΗΜΕΙΑ
Oι σιλικόνες

Oι σιλικόνες

Body
Στις ενώσεις του πυριτίου κατατάσσονται και οι σιλικόνες. Οι σιλικόνες έχουν ιδιότητες και εφαρμογές που είναι ποικίλες και πολύ ενδιαφέρουσες για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Οι σιλικόνες είναι μια κατηγορία ενώσεων του πυριτίου με ενδιαφέρουσες ιδιότητες και πολλές εφαρμογές. Είναι ενώσεις που αποτελούνται βασικά από πυρίτιο και οξυγόνο, αλλά και άνθρακα. Τα μόριά τους είναι τεράστια και δομούνται από εναλλασσόμενα άτομα πυριτίου και οξυγόνου (-Si-O-Si-O-).

Ανάλογα με τη δομή του μορίου τους μπορεί να είναι υγρές αλλά και στερεές και να έχουν φυσικές ιδιότητες κατάλληλες για πολλές εφαρμογές. Χαρακτηριστικά τους είναι η ελαστικότητά τους, η αδιαπερατότητά τους από το νερό και η χημική αδράνειά τους.

777165991
Ελαστικότητα σιλικόνης (α)
777166012
Ελαστικότητα σιλικόνης (β)

Χρησιμοποιούνται ως μονωτικά υλικά και στην κατασκευή λιπαντικών, καλλυντικών, βερνικιών και χειρουργικών εργαλείων.