ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Επίδραση των βάσεων στο χρώμα των δεικτών

virtual lab

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την εφαρμογή του Εικονικού Εργαστηρίου CHEMNOESIS-Base-Indicators.exe.

Η εφαρμογή είναι συμβατή με λειτουργικό Windows.

Λήψη Εφαρμογής (5.7 mb)
Περιγραφή Εργαστηρίου
Πείραμα 1
Πείραμα 2

Περιγραφή του εικονικού εργαστηρίου

Στο εικονικό εργαστήριο με αντικείμενο την επίδραση των βάσεων στο χρώμα των δεικτών έχετε στη διάθεσή σας διαλύματα βάσεων, δείκτες και καθαρό νερό.

Μπορείτε να προσθέτετε 30 mL διαλύματος βάσης ή νερού σε ένα ποτήρι και στη συνέχεια να προσθέσετε σταγόνες από οποιοδήποτε δείκτη.

Στο ίδιο ποτήρι μπορείτε να προσθέσετε και άλλα 30 mL νερού ή διαλύματος της ίδιας βάσης.

Μπορείτε να επαναλάβετε ένα πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο, σε ένα νέο άδειο ποτήρι. Αν έχουν εξαντληθεί τα ποτήρια, δεν έχετε παρά να αδειάσετε ένα ή περισσότερα αοό αυτά στη φιάλη συλλογής αποβλήτων.

Η εκτέλεση των πειραμάτων που προτείνονται θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τη χρήση των των φυσικών και εργαστηριακών δεικτών, να διαπιστώσετε ττη συμπεριφορά των δεικτών σε διαλύματα βάσεων και να κατανοήσετε τη διαφορά αλλαγής χρώματος των συγκεκριμένων δεικτών σε βασικό διάλυμα και αλλαγής τόνου χρώματος ενός διαλύματος.

Οδηγίες

  1. Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης 30 mL νερό και στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες ενός από τους δείκτες. Επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα το χρώμα του δείκτη στο νερό.
  2. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλους τους διαθέσιμους δείκτες και επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα το χρώμα των δεικτών στο νερό.
  3. Προσθέστε σε ένα ποτήρι 30 mL από οποιοδήποτε διάλυμα βάσης και στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες ενός από τους δείκτες. Επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα το χρώμα του δείκτη διάλυμα βάσης.
  4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλους τους διαθέσιμους δείκτες με το ίδιο ή άλλο διάλυμα βάσης και επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα το χρώμα των δεικτών σε βασικό διάλυμα.

Πίνακας καταγραφής και επαλήθευσης αποτελεσμάτων

 
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΛΥΜΑ
ΧΡΩΜΑ
 
Βάμμα ηλιοτροπίου
Καθαρό νερό
Διάλυμα βάσης
 
 
 
Μπλέ της βρωμοθυμόλης
Καθαρό νερό
Διάλυμα βάσης
 
 
 
Ζωμός κόκκινου λάχανου
Καθαρό νερό
Διάλυμα βάσης
 
 
 
Επαλήθευση
 
Εμφάνιση σωστών

Οδηγίες

  1. Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης 30 mL νερό και στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες ενός από τους δείκτες. Επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα το χρώμα του δείκτη στο νερό.
  2. Προσθέστε στο ίδιο ποτήρι ζέσης άλλα 30 mL νερού
  3. Επαναλάβετε αν θέλετε τη διαδικασία με άλλο δείκτη και επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις σας.
  4. Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης 30 mL διαλύματος βάσης και στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες ενός από τους δείκτες. Επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα το χρώμα του δείκτη στο διάλυμα.
  5. Προσθέστε στο ίδιο ποτήρι ζέσης άλλα 30 mL διαλύματος της ίδιας βάσης.
  6. Επαναλάβετε αν θέλετε τη διαδικασία με άλλο διάλυμα βάσης και άλλο δείκτη και επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις σας.

Πίνακας καταγραφής και επαλήθευσης αποτελεσμάτων

 
ΑΡΧΙΚΟ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
 
Νερό
Νερού
 
 
Διάλυμα βάσης
Διαλύματος βάσης
 
 
Επαλήθευση
 
Εμφάνιση σωστών