ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Οξείδωση θείου

Σε αυτό το πείραμα μια ποσότητα θείου με τη βοήθεια μιας σπάτουλας θερμαίνεται σε λύχνο και στη συνέχεια εισάγεται σε ένα κύλινδρο που περιέχει οξυγόνο.

Παρατηρούμε ότι αρχικά το θείο οξειδώνεται και η αντίδραση συντηρείται και γίνεται πιο έντονη μέσα στον κύλινδρο.

Η οξείδωση αυτή απαιτεί θέρμανση για να ξεκινήσει. Επίσης συνοδεύεται από φλόγα και έκλυση θερμότητας και έτσι χαρακτηρίζεται ως καύση.