ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Θέρμανση οξειδίου του υδραργύρου

Σε αυτό το πείραμα θερμαίνεται ισχυρά σκόνη οξειδίου του υδραργύρου.
Σε έναν γυάλινο σωλήνα τοποθετείται μια μικρή ποσότητα από σκόνη οξειδίου του υδράργυρου και τον θερμαίνουμε σε φλόγα. Στην άκρη του σωλήνα προσαρμόζεται ένας πλαστικός σωλήνας που καταλήγει σε ένα άλλο γυάλινο σωλήνα ο οποίος είναι βυθισμένος σε νερό για να είναι δυνατή η παρατήρηση του αεριού που προκύπτει από τη δημιουργία φυσαλίδων, αλλά και η συλλογή αέριων που προκύπτουν από την αντίδραση. 
Παρατηρούμε ότι από τη θέρμανση προκύπτουν υδράργυρος που κάθεται στα τοιχώματα του σωλήνα και ένα αέριο. Δηλαδή δύο νέες χημικές ουσίες.
Επίσης, παρατηρούμε ότι απαιτείται η θέρμανση από τη φλόγα καθόλη τη διάρκεια της αντίδρασης.