ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

H δημιουργία της όξινης βροχής

Σε αυτό το βίντεο μπορείς να παρακολουθήσεις τη διαδικασία σχηματισμού της όξινης βροχής από τα οξείδια των αμετάλων που αποτελούν συστατικά των βιομηχανικών αέριων ρύπων.