ΘΕΜΑ
Περιεκτικότητα στα εκατό βάρος προς όγκο (% w/v)

Περιεκτικότητα στα εκατό βάρος προς όγκο (% w/v)

Body
Η περιεκτικότητα στα εκατό βάρος κατ' όγκο εκφράζει τις μονάδες μάζας της διαλυμένης ουσίας σε 100 μονάδες όγκου διαλύματος.

Στην ετικέτα ενός μπουκαλιού σόδας γράφει ότι περιέχει ανθρακικό 4% w/v. Η έκφραση 4% w/v ονομάζεται περιεκτικότητα στα εκατό βάρος κατ' όγκο (v: volume, όγκος). Διαφέρει από την % w/w στο ότι δίνει τα γραμμάρια (g) της διαλυμένης ουσίας σε όγκο 100 mL διαλύματος και όχι στα 100 g διαλύματος.

Η μονάδα μάζας είναι το γραμμάριο (g) ή το κιλό (kg) και ο όγκος διαλύματος είναι πάντα 100 mL ή 100 L αντιστοίχως. Έτσι, η ακριβής έκφραση για την περιεκτικότητα 2% ή x% w/v είναι  2 ή x μονάδες μάζας διαλυμένης ουσίας (σε gr ή kg) σε 100 μονάδες μάζας διαλύματος (σε mL ή L αντιστοίχως).

Αν πάρουμε τη διπλάσια ποσότητα του αναψυκτκού, δηλαδή 200 mL, είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι σε αυτήν περιέχεται διπλάσια ποσότητα ανθρακικού δηλαδή 4g, αλλά η περιεκτικότητα σε ανθρακικό και της διπλάσιας ποσότητας εξακολουθεί να είναι 2% w/v.

Οι μάζες διαλυμένης ουσίας σε 100 mL ή A mL διαλύματος περιεκτικότητας βάρος κατ' όγκο x% w/v φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Διάλυμα περιεκτικότητας βάρος κατ' όγκο x% w/v: 100 mL διαλύματος Α mL διαλύματος
Μάζα διαλυμένης ουσίας x g x·Α/100 g
Όγκος διαλύματος 100 mL Α mL

Για να παρασκευάσει κανείς ένα διάλυμα περιεκτικότητας βάρος κατ’ όγκο x% w/v,  με μονάδα μάζας τα γραμμάρια (g) και όγκου τα mL, μπορεί να ζυγίσει x g της προς διάλυση ουσίας και να τα προσθέσει σε ένα ογκομετρικό κύλινδρο ή φιάλη. Στη συνέχεια πρέπει να προσθέσει στον κύλινδρο ή τη φιάλη διαλύτη μέχρις ο συνολικός όγκος να γίνει 100 mL, προσέχοντας στο τέλος να μην ξεπεράσει τον τελικό όγκο, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Ενσωμάτωση του slideshow wv_instructions.html που έστειλα στον Νικόλα.

Τέλος, στην παραπάνω παρασκευή μπορεί να παρασκευασθεί και διάλυμα όγκου Α mL, αν προσθέσουμε μάζα προς διάλυση ουσίας σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.