Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα γύρω μας

Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα υπάρχουν παντού στην καθημερινότητα μας. Βρίσκονται στο περιβάλλον, στα υλικά των σπιτιών, στα τρόφιμα, τα καθαριστικά, τα φάρμακα ακόμα και μέσα στους ίδιους μας τους οργανισμούς. Μεγάλο πλήθος ενώσεων ανήκει σε μία από αυτές τις κατηγορίες ενώσεων και έχουν τεράστιο εύρος εφαρμογών.

Συχνά απαιτείται η εξουδετέρωση ενός οξέος ή μιας βάσης από το προϊόν που χρησιμοποιούμε για να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα ή απαιτείται η ρύθμιση του pH για να πραγματοποιηθεί μια διεργασία.