ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

H δομή των μετάλλων

Στην παρουσίαση αυτή διευκρινίζεται η ιδιαίτερη δομή των μετάλλων. Συγκεκριμένα η διάταξη των ατόμων στο χώρο και η συνεχής κίνηση των ηλεκτρονίων των μετάλλων δικαιολογεί πολλές από τις ιδιότητές τους, όπως η ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, κ.α.