ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΗΜΕΙΑ
Φυσικές ιδιότητες των μετάλλων

Η δομή των μετάλλων και τα αποτελέσματά της

Body
Οι διάφορες ιδιότητες των μετάλλων οφείλονται στη μοναδικότητα της δομής τους και της συμπεριφοράς των ηλεκτρονίων τους.

Γνωρίζουμε ότι τα μέταλλα δεν αποτελούνται από μόρια αλλά από άτομα διατεταγμένα στο χώρο σε ένα πλέγμα. Πουθενά δε διακρίνεται μια ομάδα ατόμων που μπορεί να χαρακτηριστεί ως μόριο, όπως φαίνεται παρακάτω στο πλέγμα του χαλκού.

Μεταλλικό πλέγμα Χαλκού, Cu

Σε αυτήν τη δομή αλλά και στην ιδιαίτερη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων σθένους, τα οποία κινούνται ελεύθερα μέσα στο πλέγμα με τη μορφή ηλεκτρονιακού νέφους, οφείλονται μια σειρά από ιδιότητές τους όπως η ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, η διαστολή τους κατά τη θέρμανση, η ελατότητά τους, κ.α.