Τα Αλογόνα

Τα Αλογόνα

Αλογόνα ονομάζονται τα στοιχεία Φθόριο, Χλώριο, Βρώμιο, Ιώδιο και  Άστατιο. Βρίσκονται στη 17η ομάδα του περιοδικού πίνακα και είναι αμέταλλα. Τα διατομικά τους μόρια είναι ιδιαίτερα τοξικά.

Το όνομα τους οφείλεται στο γεγονός ότι στη φύση βρίσκονται με τη μορφή αλάτων, όπως το χλωριούχο νάτριο καθώς είναι πολύ δραστικά για να παραμείνουν ελεύθερα στη φύση.

Θέματα

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης