Τα Μέταλλα

Τα Μέταλλα

Τα περισσότερα στοιχεία του περιοδικού πίνακα ανήκουν στην κατηγορία των μετάλλων. Κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες των μετάλλων είναι ότι, είναι όλα σχεδόν, στερεά με υψηλά σημεία τήξης, άγουν τον ηλεκτρισμό και τη θερμότητα, είναι ελατά και όλκιμα. Ακόμα, όταν αντιδρούν με οξέα δίνουν αέριο υδρογόνο και μπορούν να αντικαταστήσουν ένα άλλο μέταλλο σε ένα άλας, αυτό ονομάζεται δραστικότητα.

Δεν μπορούν όλα τα μέταλλα να πραγματοποιήσουν αυτές τις αντιδράσεις, κάποια είναι πιο δραστικά από κάποια άλλα. Η ανάμιξη διαφορετικών τηγμάτων μετάλλων δημιουργεί κράματα από τα οποία σχηματίζονται τα περισσότερα μεταλλικά αντικείμενα.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Περισσότερη Χημεία

Παρουσιάσεις

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης