ΘΕΜΑ
Περιεκτικότητα στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w)

Περιεκτικότητα στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w)

Body
H περιεκτικότητα στα εκατό βάρος κατά βάρος εκφράζει τις μονάδες μάζας διαλυμένης ουσίας σε 100 μονάδες μάζας διαλύματος.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να εκφράζουμε και να συμβολίζουμε την περιεκτικότητα ενός διαλύματος. Στην ετικέτα μιας γκαζόζας γράφει: ζάχαρη 2%. Η έκφραση 2%, η οποία πιο ολοκληρωμένα γράφεται ως 2% w/w (w: weight, βάρος), είναι μία συντομογραφία του λόγου 2 g προς 100 g. Η έκφραση αυτή ονομάζεται, περιεκτικότητα στα εκατό βάρος κατά βάρος ή απλά περιεκτικότητα κατά βάρος και δηλώνει ότι υπάρχουν 2 g διαλυμένης ουσίας (ζάχαρη) σε 100g διαλύματος (γκαζόζας). Καθώς  μπορούμε επίσης να πούμε και 2 kg/100Kg, αφού 1 Kg είναι 1000 g, η ακριβής έκφραση για την περιεκτικότητα 2% ή x% w/w είναι 2 ή x μονάδες μάζας διαλυμένης ουσίας σε 100 μονάδες μάζας διαλύματος.

Αν πάρουμε τη μισή ποσότητα της γκαζόζας, δηλαδή 50 g, είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι σε αυτήν περιέχεται η μισή ποσότητα της ζάχαρης δηλαδή 1g, αλλά η περιεκτικότητα σε ζάχαρη και της μισής ποσότητας εξακολουθεί να είναι 2% w/w.

Οι μάζες διαλυμένης ουσίας και διαλύτη σε 100 g ή A g διαλύματος περιεκτικότητας κατά βάρος x% w/w φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Διάλυμα περιεκτικότητας κατά βάρος x% w/w: 100 g διαλύματος Α g διαλύματος
Μάζα προς διάλυση ουσίας x g x·Α/100 g
Μάζα διαλύτη 100-x g Α-x·Α/100 g
Μάζα διαλύματος 100 g Α g

Για να παρασκευάσει κανείς ένα διάλυμα περιεκτικότητας κατά βάρος x% w/w, με μονάδα μάζας τα γραμμάρια (g) μπορεί να ακολουθήσει δύο τρόπους.

1. Ανάμιξη x g της προς διάλυση ουσίας και 100-x g διαλύτη, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Ενσωμάτωση του slideshow ww1_instructions.html που έστειλα στον Νικόλα.

2. Ζύγιση x g διαλυμένης ουσίας και προσθήκη διαλύτη μέχρι η συνολική μάζα του διαλύματος να γίνει 100g, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Ενσωμάτωση του slideshow ww2_instructions.html που έστειλα στον Νικόλα.

Οι δύο τρόποι είναι ισοδύναμοι, αλλά ο δεύτερος θέλει προσοχή. Αν προς το τέλος προστεθεί παραπάνω μάζα νερού και ξεπερασθεί η τελική μάζα του διαλύματος, δεν είναι δυνατή η αφαίρεση του, καθώς θα έχει ήδη διαλυθεί ποσότητα διαλυμένης ουσίας. Έτσι, η παρασκευή θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.

Τέλος, στις παραπάνω παρασκευές μπορεί να παρασκευασθεί και διάλυμα μάζας Α g, αν αναμίξουμε μάζες προς διάλυση ουσίας και διαλύτη σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.