Φυσικές Ιδιότητες Υλικών Σωμάτων

Οι φυσικές ιδιότητες που έχει κάθε υλικό, όπως η σκληρότητα, η πυκνότητα, η ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, καθορίζουν μαζί με τις χημικές του ιδιότητες τον τρόπο με τον οποίο το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης