Φυσικές Καταστάσεις Υλικών Σωμάτων

Φυσικές Καταστάσεις Υλικών Σωμάτων

Οι κυριότερες φυσικές καταστάσεις των υλικών σωμάτων είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια και διαφέρουν μεταξύ τους από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται τα σωματίδια που τα αποτελούν.

Η φυσική κατάσταση ενός υλικού και η μετατροπή του από την μία κατάσταση στην άλλη εξαρτάται από παράγοντες όπως η πίεση και η θερμοκρασία.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Περισσότερη Χημεία

Παρουσιάσεις

Πειράματα

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης