ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

H διύλιση αργού πετρελαίου

Σε αυτήν την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε πως γίνεται η διύλιση του πετρελαίου. Το πετρέλαιο ή αργό πετρέλαιο ή φυσικό πετρέλαιο θερμαίνεται στους 350oC και μεταφέρεται στους πύργους απόσταξης όπου διαχωρίζεται σε κλάσματα.

Όσο μικρότερο σημείο ζέσης έχει το κλάσμα του πετρελαίου, τόσο υψηλότερα ανεβαίνει στον πύργο της απόσταξης. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερο είναι το σημείο ζέσης, τόσο περισσότερο πλησιάζει στον πυθμένα της αποστακτικής στήλης.