ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Οξείδωση άνθρακα

Σε αυτό το πείραμα μια ποσότητα άνθρακα με τη βοήθεια μιας σπάτουλας θερμαίνεται σε λύχνο και στη συνέχεια εισάγεται σε ένα κύλινδρο που περιέχει οξυγόνο.

Παρατηρούμε ότι ο άνθρακας αρχικά οξειδώνεται και ότι η αντίδραση συντηρείται και γίνεται πιο έντονη μέσα στον κύλινδρο.

Η οξείδωση αυτή απαιτεί θέρμανση για να ξεκινήσει. Επίσης συνοδεύεται από φλόγα και έκλυση θερμότητας και έτσι χαρακτηρίζεται ως καύση.