Υδρογονάνθρακες

Υδρογονάνθρακες

Η οργανική χημεία μελετά το τεράστιο πλήθος των οργανικών ενώσεων και τις κατατάσσει σε τάξεις ανάλογα με τις ιδιότητες τους. Μία τάξη αποτελούν οι υδρογονάνθρακες που σχηματίζονται αποκλειστικά από άνθρακα και υδρογόνο. Αυτοί μπορεί να είναι κορεσμένοι και ονομάζονται αλκάνια ή ακόρεστοι που είναι τα αλκένια και τα αλκίνια.

Ο αριθμός των ατόμων άνθρακα που έχει κάθε υδρογονάνθρακας καθορίζει αν θα είναι στερεός, υγρός ή αέριος. Η καύση τους παράγει μεγάλα ποσά θερμότητας και χρησιμοποιούνται κυρίως σαν καύσιμα. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούνται από μίγματα υδρογονανθράκων καθώς και άλλες προσμίξεις και κατά την καύση τους εκτός από θερμότητα εκλύουν πλήθος ρύπων.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Περισσότερη Χημεία

Πειράματα

Γνωριμία με τα Μόρια

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης