Η Περιεκτικότητα των Διαλυμάτων

Η Περιεκτικότητα των Διαλυμάτων

Η περιεκτικότητα είναι το ποσοστό που δηλώνει την ποσότητα μίας ουσίας που περιέχεται διαλυμένη σε ένα διάλυμα. Μπορεί να εκφραστεί ως επί τοις εκατό (%) βάρος προς βάρος, βάρος προς όγκο ή όγκο προς όγκο, ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης των ποσοτήτων του διαλύματος και των συστατικών του.

Όλες οι ουσίες δε διαλύονται με τον ίδιο τρόπο σε ένα διαλύτη. Η ποσότητα μιας ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε μια συγκεκριμένη ποσότητα ενός διαλύτη αποτελεί τη διαλυτότητα της στον διαλύτη αυτόν. Όταν έχει διαλυθεί η μέγιστη δυνατή ποσότητα μιας ουσίας το διάλυμα καθίσταται κορεσμένο.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Περισσότερη Χημεία

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης