Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας είναι ένα καθημερινό φαινόμενο και είναι αποτέλεσμα δραστηριοτήτων του ανθρώπου αλλά και φυσικών διεργασιών. Ανθρωπογενείς ρύποι είναι κυρίως οι βιομηχανικοί ρύποι και τα καυσαέρια των αυτοκινήτων οι οποίοι δημιουργούν και το φωτοχημικό νέφος.

Οι φυσικοί ρύποι παράγονται από τα ηφαίστεια και τις πυρκαγιές. Οι ρύποι μπορεί να είναι αέριοι ή στερεοί. Στη μείωσή τους συμβάλλουν η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καυσίμων με μικρότερη εκπομπή ρύπων όπως το υδρογόνο.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Περισσότερη Χημεία

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης