Άνθρακας και Πυρίτιο

Άνθρακας και Πυρίτιο

Ο άνθρακας και το πυρίτιο ανήκουν στη 14η ομάδα του περιοδικού πίνακα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή και το περιβάλλον. Υπάρχουν ενώσεις του άνθρακα που αποτελούνται αποκλειστικά από άτομα άνθρακα, τόσο φυσικές όπως το διαμάντι όσο και τεχνητές. Τα άλατα και τα οξείδια του άνθρακα καθώς και το ανθρακικό οξύ, έχουν πολλές εφαρμογές. Όλες οι άλλες ενώσεις του άνθρακα ονομάζονται οργανικές.

Το πυρίτιο βρίσκεται σε μεγάλη αφθονία στη φύση. Το διοξείδιο του πυριτίου αποτελεί τη γνωστή μας θαλασσινή άμμο και είναι το υλικό κατασκευής των οπτικών ινών. Ακόμα, με τη χρήση προσμίξεων προκύπτουν οι διάφορες ποιότητες του γυαλιού.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Περισσότερη Χημεία

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης